"Үндэсний хөгжил" судалгааны ажлын цуврал хэлэлцүүлэг


1 жилийн өмнө


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

1-р дүгээр: "Бүс, орон нутгийн xөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн арга зүй"

Илтгэгч: Үндэсний хөгжлийн газрын Бүс, орон нутгийн xөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Д.Эрдэнэбаяр (Ph.D)

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

 


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

2-р дүгээр: "Макро эдийн засгийн шокын болон бодлогын нөлөөг шинжлэх, хөгжлийн төлөвлөлт хийхэд "Орц-Гарцын хүснэгт" загварыг ашиглах нь"

Илтгэгч: СЭЗИС-ийн Экономиксийн тэнхимийн профессор Ц.Батсүх (Ph.D)

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

 


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

3-р дугаар: "2020 оны эдийн засгийн тойм"

Илтгэгч: Үндэсний хөгжлийн газрын Дэд дарга Б.Дөлгөөн

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

         

                                                


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

4-р дугаар: "Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэл: Бодлогын инноваци"

Илтгэгч: “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн менежер П.Хулангоо

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

 


"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

5-р дугаар: "Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг Монгол Улсад нутагшуулан хэрэгжүүлэх нь"

Илтгэгч: Xөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн xэлтсийн дарга С.Сюзанна

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

 

 

 


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

6-р дугаар: Бүсчилсэн хөгжил ба эрчим хүчний хөгжил байршлын төлөвлөлт

Илтгэгч: "Эрчим хүчний хөгжлийн төлөө Монголын нийгэмлэг" ТББ-ын захирал, судлаач Д.Пүрэвбаяр

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

 


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

7-р дугаар: Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын нэгдсэн зураглалт, төлөвлөлт

Илтгэгч: ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн захирал, Доктор Д.Баттогтох (PhD)

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

                                                                

 


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

8-р дугаар: Эдийн засгийн коридор ба Үндэсний хэмжээнд тээврийн дэд бүтцийн босоо, хэвтээ тэнхлэг тодорхойлох асуудал

Илтгэгч: ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн Нийгэм, эдийн засгийн газарзүйн салбарын дарга Доктор, дэд профессор М.Алтанбагана (PhD)

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

 


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

9-р дугаар: “Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төслийн танилцуулга"

Илтгэгч: ҮХЦТ боловсруулах төслийн багийн ахлагч

Техникийн ухааны Доктор Ц.Хашимото

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

 


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

10-р дугаар: "Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцооны үүсэл, хөгжил, өнөөгийн тулгамдсан асуудлууд"

Илтгэгч: Эдийн засгийн ухааны доктор, профессор Ч.Хашчулуун (PhD)

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

 


 

 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

11-р дугаар: "Бүсчилж хөгжүүлэх арга зүйн асуудал ( эдийн засгийн орон зайн хөгжил, тулгамдаж буй асуудал)"

Илтгэгч: ШУТИС, БАТС Г.БАТТҮВШИН (Ph.D)

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

 


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

12-р дугаар: "Кластер болон бүс нутаг, үндэсний хѳгжлийн уялдаа холбоо, зохицуулалтын онцлог"

Илтгэгч: МУИС-ийн Эдийн засгийн хүрээлэнгийн захирал, Х.Цэвэлмаа, Эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.D.)

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

 


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

13-р дугаар: "Кино салбар бүтээлч үйлдвэрлэл болох нь (Монгол болон дэлхийн чиг хандлагын жишээ дээр)"

Илтгэгч: Мобинет ХХК, VOO-ийн продюсер, СУИС, РТМУС-ын багш, Даваасамбуугийн Цэнгэл (Ph.D)

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

 


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

14-р дугаар: " Эдийн засгийн эргэн тойронд: 2021 оны 1-р улирлын дүн"

Илтгэгч: ҮСХ-ны дарга Б.Батдаваа

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

                                                                

 


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

15-р дугаар: "Хөгжлийн бодлогод хотын тандан судлалын судалгааны үзэл баримтлалуудыг тусгах асуудал"

Илтгэгч: МУИС, ШУС, БУС, Газарзүйн тэнхимийн ахлах багш, Доктор Г.Бямбахүү (Ph.D)

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

                                                  


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

16-р дугаар: "Монгол Улсын өмнөд хил орчмын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн хандлага"

Илтгэгч: МУБИС, НХУС-ийн багш, судлаач Ө.Амгалан (Ph.D)

      Илтгэл:

                         PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

   

             


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

17-р дугаар: "Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл"

Илтгэгч: Үндэсний хөгжлийн дэд дарга Б.Дөлгөөн

      Илтгэл:

                    PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg

 

 


 

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн

18-р дугаар: "Монгол үндэсний соёлын дархлаа ба үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл"

Илтгэгч: Батсүхийн Мөнхбадрал

Соёл Урлагийн Их Сургуулийн Соёлын сургуулийн Соёл судлалын судалгаа, сургалтын профессорын багийн ахлах багш, Соёл судлалын ухааны доктор, Ph.D

      Илтгэл:

                     PU7NxX1ICiBBnNb.jpg          ItxtnOlhmRq1NuJ.jpg