Төрийн нарийн бичгийн дарга


8 сарын өмнө


CtRcj8HhVJjJe6b.png

Ханджавын Батжаргал

Төрийн нарийн бичгийн дарга 

Боловсрол

1987-1995 Монгол улсын Архангай аймгийн нэгдүгээр дунд сургууль

1995-1998 Монгол-Туркийн хамтарсан Байгалийн ухааны тусгай дунд сургууль

1998-2002 Монгол улсын их сургуулийн Мэдээллийн технологийн сургууль

2009-2011 Лондон хотын Кенсингтоны бизнесийн коллеж

2011-2012  ИБУИНВУ-ын Улсын Уэльсийн их сургууль

Ажлын туршлага:

2003-2006 Үнэт цаасны хороо /Санхүүгийн зохицуулах хороо/ Мэдээлэл, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2006-2008 Монголын Залуучуудын Хөгжлийн Холбооны гүйцэтгэх захирал

2012-2014 Ивентс ХХК-ны гүйцэтгэх захирал

2014-2016 БОАЖЯ-ны Байгаль хамгаалах сангийн захирал

2016-2018 БОАЖЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

2018-2020 БОАЖЯ-ны уур амьсгалын өөрчлөлт, гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга

2020-2021 Үндэсний хөгжлийн газрын дарга

Мэргэшил дээшлүүлсэн байдал:

2005 OECD Бондын зах зээлийн багц сургалт, Истанбул, Турк

2006 ОУВС-ийн Санхүүгийн салбарын бодлого, шинжилгээний богино хугацааны сургалт, Вашингтон, АНУ

2007 Дэлхийн банкны Хүний нөөцийг хөгжүүлэх сургалт, Вашингтон, АНУ

2015 КОЙКА-ийн Төрийн захиргааны удирдлагын сургалт, Сөүл, БНСУ

2016 Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүлэмжийн хийн үүсгэгчийн богино хугацааны сургалт, Копенхагэн, Дани

2017 Уур амьсгалын өөрчлөлт, санхүүгийн механизмын хэрэглээний сургалт, Стокхольм, Швед

2018 Даяаршил ба ногоон хөгжлийн хөтөлбөр, Женев, Швейцар