"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн 10-р дугаар: "Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцооны үүсэл, хөгжил, өнөөгийн тулгамдсан асуудлууд"

A- A A+