card

Тендерт шалгарсан оролцогчдын мэдээлэл

Тендерийн нэр Төсөвт өртөг Төлөв Шалтгаан
1

ЭЗХЯ/202211012 - Эдийн засаг, хөгжлийн яамны ажлын албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах

500,000,000₮ Шалгарсан

Тус газраас 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр зарласан “Эдийн засаг, хөгжлийн яамны ажлын албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтад танай “АЙ ТИ ЗОН” ХХК-аас 2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 466,687,100 /Дөрвөн зуун жаран зургаан сая зургаан зуун наян долоон мянга нэг зуу/ төгрөгөөр гүйцэтгэхээр ирүүлсэн танай тендер “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан.

2

ЭЗХЯ/202211012 - Эдийн засаг, хөгжлийн яамны ажлын албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах

500,000,000₮ Хасагдсан

Тендерийн баримт бичгийн ТШЗ 18.6.1 хангаагүй