"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн 11-р дугаар: "Бүсчилж хөгжүүлэх арга зүйн асуудал ( эдийн засгийн орон зайн хөгжил, тулгамдаж буй асуудал)"

A- A A+