"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн 13-р дугаар: "Кино салбар бүтээлч үйлдвэрлэл болох нь (Монгол болон дэлхийн чиг хандлагын жишээ дээр)"

A- A A+