"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн 17-р дугаар: "Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл"

A- A A+