Санал авах тухай

A- A A+
Санал авах тухай

Эдийн засаг, хөгжлийн салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан, гүйцэтгэлийн удирдлагын мэдээллийн цахим сан, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх санал авах тухай

Огноо: 2022.11.25

Эдийн засаг, хөгжлийн яам эрх бүхий этгээдээс Эдийн засаг, хөгжлийн салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан, гүйцэтгэлийн удирдлагын мэдээллийн цахим сан, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Сонирхсон этгээд ажил гүйцэтгэх ажлын даалгаврыг доорх хаягаар ирж авна уу.

Үнийн саналыг төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нийцүүлэн гүйцэтгэгчийг сонгоно.

Ажил гүйцэтгэх хүсэлтийг албан бичгээр санхүүгийн саналыг тусган битүүмжлэн ирүүлнэ үү.

Санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2022 оны 12 дугаар сарын 02-ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө ирүүлсэн байх ба 2022 оны 12 дугаар сарын02-ний өдрийн 10 цаг 30 минут цагт саналыг нээнэ.

Тодруулах шаардлагатай мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

info@med.gov.mn