Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Дашпүрэв НҮБ-ын Монгол Улс дахь Суурин зохицуулагч Тапан Мишратай уулзлаа.

A- A A+
Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Дашпүрэв НҮБ-ын Монгол Улс дахь Суурин зохицуулагч Тапан Мишратай уулзлаа.

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Дашпүрэв НҮБ-ын Монгол Улс дахь Суурин зохицуулагч Тапан Мишратай уулзлаа.

Уулзалтаар Монгол Улсад НҮБ-аас  ирэх  таван  жилд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны стратеги, хамтын  ажиллагааны  хүрээг тодорхойлсон НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн хамтын ажиллагааны хүрээ 2023-2027 (НҮБТХХАХ) баримт бичгийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөтэй танилцаж, ажил хэрэг болгох тал дээр нягт хамтарч ажиллахаар тохиролцов.