Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч эхэллээ

A- A A+
Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч эхэллээ

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа-2050”, “Шинэ сэргэлтийн бодлого”, “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах чиглэлээр туссан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулаад байна. 

Та бүхэн доорх хуулийн төсөлтэй танилцаж, саналаа investmentlaw@med.gov.mn цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

1. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл Татаж авах
    - Draft Revision of the Law on Investment - Unofficial translation Татаж авах
2. Дагалдах хуулиудын төсөл Татаж авах
    - Draft Amendment to the Relevant Laws - Unofficial translation Татаж авах

 

Эдийн засаг, хөгжлийн яам

2023 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр

Холбоо барих утас: 976-51 264182