ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

A- A A+
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангийн журмын төслийг боловсруулж, санал авахаар байршуулж байна.

Та бүхэн доорх журмын төсөлтэй танилцаж, саналаа tuvshin.p@med.gov.mn цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

Зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангийн журам Татах