НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол Улсад шинээр томилогдсон Суурин төлөөлөгч Maтилда Димовскаг Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд Ч.Хүрэлбаатар хүлээн авч уулзлаа.

A- A A+
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол Улсад шинээр томилогдсон Суурин төлөөлөгч Maтилда Димовскаг Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд Ч.Хүрэлбаатар хүлээн авч уулзлаа.

Уулзалтаар Тогтвортой хөгжлийн зорилго (ТХЗ)-ын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх , ТХЗ-ын санхүүжилтийн архитектурыг бүрдүүлэх, ТХЗ-той уялдсан төсвийн төлөвлөлт хийх, ногоон эрчим хүчний шилжилтийг хэрхэн дэмжих талаар санал, мэдээлэл солилцож цаашид ТХЗ-ын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр үе шаттай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхэд хамтарч ажиллахаар тохирлоо.