card

Судалгаа

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн 8-р дугаар: Эдийн засгийн коридор ба Үндэсний хэмжээнд тээврийн дэд бүтцийн босоо, хэвтээ тэнхлэг тодорхойлох асуудал

Илтгэгч: ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн Нийгэм, эдийн засгийн газарзүйн салбарын дарга Доктор, дэд профессор М.Алтанбагана (PhD)

Дэлгэрэнгүй

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн 6-р дугаар: Бүсчилсэн хөгжил ба эрчим хүчний хөгжил байршлын төлөвлөлт

Илтгэгч: "Эрчим хүчний хөгжлийн төлөө Монголын нийгэмлэг" ТББ-ын захирал, судлаач Д.Пүрэвбаяр

Дэлгэрэнгүй

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн 4-р дугаар: "Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэл: Бодлогын инноваци"

Илтгэгч: “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн менежер П.Хулангоо

Дэлгэрэнгүй

"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн 1-р дугаар: "Бүс, орон нутгийн xөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн арга зүй"

Илтгэгч: Үндэсний хөгжлийн газрын Бүс, орон нутгийн xөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Д.Эрдэнэбаяр (Ph.D)

Дэлгэрэнгүй