"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн 12-р дугаар: "Кластер болон бүс нутаг, үндэсний хѳгжлийн уялдаа холбоо, зохицуулалтын онцлог"

A- A A+