Монгол Улсын Үндэсний сайн дурын илтгэл 2023: Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилт

A- A A+
Монгол Улсын Үндэсний сайн дурын илтгэл 2023: Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилт

Танилцуулгатай та доорх холбоосоор орж танилцана уу. 

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ САЙН ДУРЫН ХОЁРДУГААР ИЛТГЭЛ 2023

MONGOLIA VOLUNTARY NATIONAL REVIEW 2023