card

Төсөл хөтөлбөрүүд

Инфляцын нөхцөл байдал, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Инфляцын нөхцөл байдал, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Инфляцын ажлын хэсгийн удирдамж, гол нэр төрлийн барааны үнэ ба ханшийн мдэээлэл, инфляцын ерөнхий хандлага.

Дэлгэрэнгүй
Шинэ сэргэлтийн бодлого

Шинэ сэргэлтийн бодлого

"Шинэ сэргэлтийн бодлого" төслийн хэрэгжилтийн явцын танилцуулга мэдээлэл.

Дэлгэрэнгүй

"Алсын хараа 2050" бодлогын танилцуулга

Урт хугацааны хөгждийн бодлогын баримт бичгийн 2022 оны явц тайлангийн танилцуулга.

Дэлгэрэнгүй
Foreign Direct Investment

Foreign Direct Investment

Алсын хараа 2050, 2021 - 2030 оны үйл ажиллагаа, ЗГҮАХ 2020-2024, ШСБ - д эдийн засгийн тэнцвэртэй бодлого явуулах, ГШХО - ыг нэмэгдүүлэх, эрхзүйн орчныг сайжруулах, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах асуудал ерөнхий байдлаар тусгагдсан.

Дэлгэрэнгүй