"Үндэсний Хөгжил" cудалгааны ажлын цуврал xэлэлцүүлгийн 9-р дугаар: “Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төслийн танилцуулга"

A- A A+