card

2021-2025 таван жилийн үндсэн чиглэл

“Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө"-ний жилийн эцсийн тайлан