card

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөө