card

Эдийн засгийн тойм блог

 

МАНАЙ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ 2023 ОНД 7.0 ХУВИАР ӨСЛӨӨ

 

✅Уул уурхайн салбар 23.4 хувиар; ✅Тээврийн салбар 39.3 хувиар;

 

МОНГОЛ УЛС ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨТ БАЙДЛЫН ИНДЕКСЭЭР 3 БАЙР УХАРЧ 76 ДУГААРТ ЖАГСЛАА.

 

Дэлхийн өв уламжлалын сангаас тооцдог Эдийн засгийн эрх чөлөөт байдлын индексээр 2024 онд Монгол Улс дэлхийн 176 улсаас 76 дугаар байранд эрэмбэлэгдлээ.

 

МОНГОЛ УЛС 2023 ОНД ХАМГИЙН ӨНДӨР ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ ҮЗҮҮЛСЭН УЛСУУДЫН НЭГ БОЛЖЭЭ.

 

Дэлхийн 62 улсын 2023 оны эдийн засгийн өсөлтийг Блүүмберг нэгтгэн зарласан байгаагаас хамгийн өндөр 20 улсыг үзүүлж байна. ✅ Улсуудаар: 1-т. Энэтхэг Улс 7.2%-ийн өсөлт.

 

УУЛ УУРХАЙН САЛБАР 2023 ОНД 23.4 ХУВИАР ӨСӨЖ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙН 2.6 НЭГЖ ХУВИЙГ БҮРДҮҮЛЛЭЭ.

 

Эдийн засаг 2023 онд 7.0 хувиар өслөө. Үүнийг салбараар авч үзвэл: 1. Уул уурхай. +2.6 нэгж %.

 

2022 ОНЫ 6-Р САРД 16.9% ХҮРЭЭД БАЙСАН ИНФЛЯЦ ЭНЭ ОНЫ 2-Р САРД 7% БОЛЖ БУУРЧЭЭ. 

 

Гадаад валютын нөөц нэмэгдэж, төгрөгийн ханш тогтворжсоноор импортын гаралтай инфляц 2 дахин буурсан бол шатахуун, түлшний үнэ тогтвортой байсны үр дүнд хүнсний бус инфляц 2 дахин буурлаа.

 

МОНГОЛ УЛС АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН ИНДЕКСЭЭР 180 ОРНООС 121 ДҮГЭЭРТ ЖАГСАЖ, ӨМНӨХ ОНООС 3 БАЙР УХАРСАН БАЙНА.

 

Транспаренси Интернэшнл олон улсын байгууллагаас өнөөдөр буюу 2024 оны 1 сарын 30-ны өдөр Авлигын төсөөллийн индексийн үр дүнгээ зарлалаа.

 

МОНГОЛ УЛС 2015 ОНООС ХОЙШ АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН ИНДЕКСЭЭР 6 ОНОО БУУРЧ, 49 БАЙРААР УХАРСАН.

 

Монгол Улсын Авлигын төсөөллийн индексийг нийт 7 эх сурвалжийн судалгаа, тайланд үндэслэн боловсруулсан бөгөөд 2 байгууллага үнэлгээгээ ахиулсан бол 2 байгууллага бууруулсан байна.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗЭЭЛЖИХ ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТВОРТОЙ БАЙНА.

 

Монгол Улс зээлжих зэрэглэлээр Fitch, S&P агентлагуудаас “B” тогтвортой, Moody’s агентлагаас “B3” тогтвортой үнэлгээ авсан байна.

 

2023 ОНД ИМПОРТЫН ИНФЛЯЦ 9.5 ХУВЬ, ДОТООДЫН ИНФЛЯЦ 6.1 ХУВЬ БОЛЖ БУУРСАН.

 

2023 ОНД ИНФЛЯЦАД ХАМГИЙН ИХ НӨЛӨӨ ҮЗҮҮЛСЭН 10 БҮТЭЭГДЭХҮҮН

 

ИНФЛЯЦЫГ БУУРУУЛАХ ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ.

 

ИНФЛЯЦ 2022 ОНД 13.2% БАЙСАН БОЛ 2023 ОНД 7.9% БОЛЖ БУУРЛАА.

 

ИНФЛЯЦ СҮҮЛИЙН 18 САРД ТОГТВОРТОЙ БУУРЧ БАЙНА.

 

 

2023 ОНД ХҮНСНИЙ ИНФЛЯЦ 12.2 ХУВЬ, ХҮНСНИЙ БУС ИНФЛЯЦ 6.1 ХУВЬ БОЛЖ БУУРСАН БАЙНА.

 

МОНГОЛ УЛС 2023 ОНД ЯМАР ЯМАР БҮТЭЭГДЭХҮҮН ГОЛЛОН ЭКСПОРТОЛСОН БЭ?

 

Уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортын 87%-г бүрдүүлж байна.
1️⃣ Нүүрс - 8.9 тэрбум ам.доллар;

 

МОНГОЛ УЛС 2023 ОНД ДЭЛХИЙН 81 УЛСАД БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТОЛЛОО.

 

1️⃣ Хятад. Нийт экспортын 91% буюу 13.8 тэрбум долларын бүтээгдэхүүн БНХАУ руу худалдаалжээ. Нүүрс, зэс, төмрийн хүдэр, газрын тос голчлон экспортолдог.

 

ЭКСПОРТ 2023 ОНД 15.2 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАРТ ХҮРЧ, ТҮҮХЭН ДЭЭД ХЭМЖЭЭНДЭЭ ХҮРЛЭЭ.

 

✅ Экспорт жилийн эцсийн байдлаар 15.2 тэрбум ам.долларт хүрч, өмнөх оноос 21 хувиар өслөө. Энэ бол экспортын түүхэн дээд хэмжээ юм.

 

ИНФЛЯЦ 2022 ОНЫ ЭЦЭСТ 13.2% БАЙСАН БОЛ 2023 ОНЫ ЭЦЭСТ 7.9% БОЛЖ БУУРЛАА. НЭГ ОРОНТОЙ ТООНД ОРЛОО.

 

Гадаад валютын улсын нөөц нэмэгдэж, төгрөгийн ханш тогтворжсон нь импортын гаралтай инфляц буурахад голлон нөлөөлжээ.

 

ГАДААД ВАЛЮТЫН УЛСЫН НӨӨЦ ✅ 2023 ОНЫ ЭЦЭСТ 4 ТЭРБУМ 918 АМ.ДОЛЛАРТ ХҮРЧ, ТҮҮХЭН ДЭЭД ТҮВШИНД ХҮРСЭН БАЙНА.​

 

Өмнө нь ☑️2012 оны 12 сард 4 тэрбум 126 сая, ☑️2020 оны 2 сард 4 тэрбум 371 сая, ☑️2021 оны 4 сард 4 тэрбум 892 сая ам.долларт тус тус хүрч байжээ.

 

ЭДИЙН ЗАСАГ ТОГТВОРЖИЖ, 6.9% ӨСЛӨӨ.

 

Эдийн засагт 2023 онд гарсан онцлох үр дүнгүүдийг танилцуулж байна. ✅ ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: 

Эдийн засаг тогтворжиж, 2023 оны эхний 3 улирлын байдлаар 6.9 хувиар өслөө. Үүнд:

 

ГАДААД ВАЛЮТЫН УЛСЫН НӨӨЦ 4.9 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР БОЛЖ, ТӨГРӨГИЙН ХАНШ ТОГТВОРЖЛОO.

 

Эдийн засаг, хөгжлийн яам 2023 оны ажлаа тайлагнаж байна. ✅ ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: 

2️⃣ Гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар

 

ЭКСПОРТ 15.0 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАРТ ХҮРЛЭЭ.

 

Эдийн засаг, хөгжлийн яам 2023 оны ажлаа тайлагнаж байна. ✅ ОНЦЛОХ ҮР ДҮН 3️⃣ 

Экспорт 15.0 тэрбум ам.долларт хүрч, өнгөрсөн оноос 18 хувиар өслөө. Голлох бүтээгдэхүүний хувьд:

 

2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРД 14.5% БАЙСАН ИНФЛЯЦ ӨНГӨРСӨН 11-Р САРД 5.9 НЭГЖ ХУВИАР БУУРЧ 8.6% БОЛЖЭЭ.

 

Нийт инфляцын 3.1 нэгж хувь (36%) импортын барааны, 5.5 нэгж хувь (64%) нь дотоодын бараа, үйлчилгээний байна.

 

ГАДААД ВАЛЮТЫН АЛБАН НӨӨЦ 2023 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ЭЦЭСТ 4.3 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАРТ ХҮРЧ НЭМЭГДЛЭЭ. 

 

Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 1.4 тэрбум ам.доллароор, энэ оны эхнээс 0.9 тэрбум ам.доллароор, өмнөх сарын эцсээс 0.3 тэрбум ам.доллароор тус тус өссөн үзүүлэлт юм. 

 

2023 ОНЫ ЭХНИЙ ГУРВАН УЛИРАЛД БОДИТ ДНБ 6.9 ХУВИАР ӨССӨН. ЭНЭХҮҮ 6.9%-ИЙН ӨСӨЛТ АЛЬ САЛБАРТ БИЙ БОЛСОН БЭ?

 

1.    Уул уурхай. +3.4 нэгж %. Гадаад валютын нөөц, экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлд хэрэгжүүлж буй цогц арга хэмжээний үр дүнд тус салбар эдийн засгийн өсөлтийн дийлэнхийг бүрдүүлж байна.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ВАЛЮТЫН АЛБАН НӨӨЦ 2023 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ЭЦЭСТ 3,933 САЯ АМ.ДОЛЛАР БОЛЛОО.

 

Өнгөрсөн сараас 106 сая доллароор нэмэгджээ. Валютын нөөц 4 тэрбум доллар болоход 67 сая доллар дутуу байна.

 

МОНГОЛ УЛС ЭНЭ ОНЫ 7-Р САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР $3.827 ТЭРБУМ ГАДААД ВАЛЮТЫН НӨӨЦТЭЙ БАЙНА.

 

Өнгөрсөн 9-р сарын дунд үед $2.5 тэрбум хүрч буураад байсан валютын нөөц нэмэгдэхэд  •    Уул уурхайн ил тод байдал

 

ЭДИЙН ЗАСАГ 2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД 6.4% ӨСЛӨӨ.

 

Үүнд: Уул уурхайн салбарын 45.2%, Үйлчилгээний салбарын 7.4%, Аж үйлдвэр, барилгын салбарын 1.4% өсөлт голлон нөлөөлжээ.

 

ЭДИЙН ЗАСАГ 2023 ОНЫ ЭХНИЙ 3 УЛИРАЛД 6.9 ХУВИАР ӨСЛӨӨ.

 

Уул уурхайн салбар 33.2 хувиар, тээврийн салбар 58.2 хувиар өссөн нь эдийн засгийн өсөлтөд гол хувь нэмэр орууллаа.

 

ИНФЛЯЦ 10 ДУГААР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭР 9.0 ХУВЬ БОЛЖ НЭГ ОРОНТОЙ ТООНД ОРЛОО. 

 

2022 оны 6 сард инфляц хамгийн өндөр 16.9 хувь байхад 55 хувь нь импортын гаралтай байв.

 

ГАДААД ВАЛЮТЫН АЛБАН НӨӨЦ ТОГТВОРТОЙ БАЙНА.

 

Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас 2018 онд гаргасан 500 сая ам.долларын бондын үлдэгдэл 342 сая ам.долларыг төлж дуусгажээ.

 

МОНГОЛ УЛС ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨТ БАЙДЛЫН ИНДЕКСЭЭР ДЭЛХИЙД ЭХНИЙ ХАГАСТ БАГТАЖ БАЙНА.

 

Дэлхийн өв уламжлалын сангаас тооцдог эдийн засгийн эрх чөлөөт байдлын индексээр 2023 онд Монгол Улс дэлхийн 176 улсаас 73 дугаар байранд эрэмбэлэгдлээ.

 

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРГҮЙ БАЙДАЛ МОНГОЛ УЛСЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ ХОЙШ ТАТАЖ БАЙНА.

 

Дэлхийн эдийн засгийн чуулганаас тооцон гаргадаг Өрсөлдөх чадварын индексээр Монгол Улс 2019 онд 141 орноос 102 дугаарт жагсжээ.

 

МОНГОЛ УЛС НЬ ДЭЛХИЙН 157 УЛСААС БАРАА ИМПОРТОЛЖ БАЙНА.

 

Үүнээс:

1. Хятад. Энэ оны эхний 10 сард импорт 7.6 тэрбум долларт хүрсний 40% буюу 3.0 тэрбум долларын бүтээгдэхүүнийг БНХАУ аас импортолжээ.

 

МОНГОЛ УЛС НЬ ДЭЛХИЙН 79 УЛСАД ЭКСПОРТ ХИЙЖ БАЙНА. 

 

Үүнээс хамгийн том улсууд:

1. Хятад. Энэ оны эхний 10 сард экспорт 12.5 тэрбум долларт хүрсний 91% буюу 11.3 тэрбум долларын бүтээгдэхүүн БНХАУ руу экспортлогджээ.

 

МОНГОЛ УЛС АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН ИНДЕКСЭЭР 180 ОРНООС 116 ДУГААРТ ЖАГСАЖ БАЙНА.

 

Транспаренси Интернэшнл олон улсын байгууллагаас жил бүр тооцон гаргадаг Авлигын төсөөллийн индексээр  2022 онд Монгол Улс дэлхийн 180 орноос 116 дугаарт жагсжээ.

 

2023 ОНЫ ЭХНИЙ УЛИРАЛД НИЙТ ЭКСПОРТ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛАХАД 93% ӨСӨЖ, 3.7 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАРТ ХҮРЛЭЭ.

 

Нийт экспорт өнгөрсөн оны эхний улиралтай харьцуулбал 93% өсөж, 3.7 тэрбум ам.долларт хүрлээ.

 

ЖУУЛЧДЫН 34 ХУВЬ ЧИНГИС ХААН ОНГОЦНЫ БУУДЛААР МОНГОЛ УЛСАД ИРЖ БАЙНА.

 

3-р сарын 18-ны байдлаар Монголд ирсэн жуулчдыг боомтоор нь ангилбал 1.    Чингис хаан онгоцны буудал – 25222

 

ГАДААД ВАЛЮТЫН АЛБАН НӨӨЦ 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ЭЦЭСТ 2.9 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР БОЛЛОО.

 

Монголбанкны албан статистикаар 9-р сарын дунд үед 2.5 тэрбум ам.доллар, 10-р сарын эцэст 2.8 тэрбум доллар байсан Монгол улсын гадаад валютын нөөц

Блокын гарчиг / card

Блокын гарчиг / card

 

МОНГОЛ УЛС 2023 ОНД ХАМГИЙН ӨНДӨР ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ ҮЗҮҮЛСЭН УЛСУУДЫН НЭГ БОЛЖЭЭ.

 

Дэлхийн 62 улсын 2023 оны эдийн засгийн өсөлтийг Блүүмберг нэгтгэн зарласан байгаагаас хамгийн өндөр 20 улсыг үзүүлж байна. ✅ Улсуудаар: 1-т. Энэтхэг Улс 7.2%-ийн өсөлт.

 

УУЛ УУРХАЙН САЛБАР 2023 ОНД 23.4 ХУВИАР ӨСӨЖ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙН 2.6 НЭГЖ ХУВИЙГ БҮРДҮҮЛЛЭЭ.

 

Эдийн засаг 2023 онд 7.0 хувиар өслөө. Үүнийг салбараар авч үзвэл: 1. Уул уурхай. +2.6 нэгж %.

 

2022 ОНЫ 6-Р САРД 16.9% ХҮРЭЭД БАЙСАН ИНФЛЯЦ ЭНЭ ОНЫ 2-Р САРД 7% БОЛЖ БУУРЧЭЭ. 

 

Гадаад валютын нөөц нэмэгдэж, төгрөгийн ханш тогтворжсоноор импортын гаралтай инфляц 2 дахин буурсан бол шатахуун, түлшний үнэ тогтвортой байсны үр дүнд хүнсний бус инфляц 2 дахин буурлаа.