card

Тендерийн урилга

Тендерийн зар

Дэлгэрэнгүй

Тендерийн зар

Дэлгэрэнгүй

1

Засгийн газрын 11-р байрны ажлын байр сайжруулалт дотоод өөрчлөлтийн засварын ажил

2

Хөрөнгө оруулалт худалдааны агентлагын байрны цонх, шилэн хана, хаалга, заслын ажил

3

Засгийн газрын 11-р байрны агаар сэлгэлт, кондиционерийн систем, дотор цэвэр бохир усны шугам, дотор гэрэлтүүлэг, холбоо дохиоллын шугам засварын ажил