card

Тендерт шалгарсан оролцогчдын мэдээлэл

Тендерийн нэр Төсөвт өртөг Төлөв Он Шалтгаан
1

ЭЗХЯ/202211012 - Эдийн засаг, хөгжлийн яамны ажлын албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах

500,000,000₮ Шалгарсан 2022

Тус газраас 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр зарласан “Эдийн засаг, хөгжлийн яамны ажлын албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтад танай “АЙ ТИ ЗОН” ХХК-аас 2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 466,687,100 /Дөрвөн зуун жаран зургаан сая зургаан зуун наян долоон мянга нэг зуу/ төгрөгөөр гүйцэтгэхээр ирүүлсэн танай тендер “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан.

2

ЭЗХЯ/202211012 - Эдийн засаг, хөгжлийн яамны ажлын албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах

500,000,000₮ Хасагдсан 2022

Тендерийн баримт бичгийн ТШЗ 18.6.1 хангаагүй

3 ЭЗХЯ/202305015 - Эдийн засаг, хөгжлийн яамны албан хаагчдын ажиллах орчныг сайжруулах, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Хөрөнгө оруулалт, худалдааны газар байгуулагдсантай холбогдуулан тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах 975,250,000 Шалгарсан 2023 Тус газраас 2023 оны 06 дугаар сарын 05-ний өдөр зарласан “Эдийн засаг, хөгжлийн яамны албан хаагчдын ажиллах орчныг сайжруулах, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Хөрөнгө оруулалт, худалдааны газар байгуулагдсантай холбогдуулан тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтад танай “И Эн Си групп” ХХК-аас 2023 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдөр 926,487,500 төгрөгөөр гүйцэтгэхээр ирүүлсэн танай тендер “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан.
4 ЭЗХЯ/202303008 - Хөрөнгө оруулалт худалдааны ангентлагын байрны цонх, шилэн хана, хаалга, заслын ажил 1,560,991,619  Шалгарсан 2023 “Огторгуйн цамхаг” ХХК-аас 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр 1,544,472,853 төгрөгөөр гүйцэтгэхээр ирүүлсэн танай тендер “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан.
5 ЭЗХЯ/202303007 - Засгийн газрын 11-р байрны агаар сэлгэлт, кондиционерийн систем, дотор цэвэр бохир усны шугам, дотор гэрэлтүүлэг, холбоо дохиоллын шугам засварын ажил 1,735,437,253 Шалгарсан 2023 “Огторгуйн цамхаг” ХХК-аас 2023 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр 1,719,779,825 төгрөгөөр гүйцэтгэхээр ирүүлсэн танай тендер “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан.
6 ЭЗХЯ/202303015 - Засгийн газрын 11-р байрны ажлын байр сайжруулалт дотоод өөрчлөлтийн засварын ажил 2,485,097,211 Шалгарсан 2023

“Огторгуйн цамхаг” ХХК-аас 2023 оны 04 дугаар сарын 20-ны өдөр 2,476,807,910 төгрөгөөр гүйцэтгэхээр ирүүлсэн танай тендер “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан.