card

Санал авч байна

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч эхэллээ

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч эхэллээ

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл-д санал авч байна.

Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын чуулганы 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг нийтийн зориулалттай дэд бүтэц, төрийн үйлчилгээний салбарт хэрэгжүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫН ТӨСЛИЙГ 21 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ ТАНИЛЦУУЛЖ, САНАЛ АВАХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫН ТӨСЛИЙГ 21 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ ТАНИЛЦУУЛЖ, САНАЛ АВАХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Тус хэлэлцүүлгээр “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”-ын төсөлд тусгагдах 21 аймгийн хөгжлийн зорилго, тэргүүлэх чиглэл, орон нутгийн түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн нийлүүлэх хөгжлийн стратегийн төвүүдийн байршлын талаар хэлэлцэв. Засаг дарга нар өөрийн аймгийн онцлог, тулгамдаж буй асуудлын талаар санал, зөвлөмжөө хэлэлцүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
Чөлөөт бүсэд мөрдөх журмын төсөлд санал авах тухай

Чөлөөт бүсэд мөрдөх журмын төсөлд санал авах тухай

Чөлөөт бүсүүдийн эрх зүйн байдлыг зохицуулсан бие даасан дөрвөн хуулийг 2002-2003 онд тус тус батлан мөрдүүлж байсан бөгөөд 2015 онд эдгээр хуулиудыг нэгтгэн Чөлөөт бүсийн тухай хуулийг баталсан. Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн 8-д Чөлөөт бүсийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулна гэсний дагуу Монгол Улсын Засгийн газраас Чөлөөт бүсийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 2021 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр өргөн мэдүүлж Улсын Их Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар эцэслэн баталснаар Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн нэр томьёо, найруулга, зүйл, заалт хоорондын зөрчил арилж, бусад хуулийн нийцэл хангагдаад байна.

Дэлгэрэнгүй