Нээлттэй өгөгдөл

A- A A+
Нээлттэй өгөгдөл
Өгөгдлийн нэр Хамрах хугацаа Татах
1 Орон нутгийн хөгжлийн индекс /2016-2021 он/ 2016-2021 Татах
2 Гадаад шууд хөрөнгө оруулалтын статистик тоон мэдээлэл 2022 Татах